Reklamace výměnou zboží

Seznam výměnných modelů

Vážení zákazníci,

tímto si Vás dovolujeme informovat o způsobu vyřizování reklamací výrobků uvedených v příloze. Reklamace u zmíněných výrobků je vyřizována výměnou zboží, nebo dobropisem.

Důvodem tohoto postupu je nejen zrychlení procesů v oblasti servisu, ale také omezení společných dopravních nákladů vzhledem k výši cenové hladiny uvedeného sortimentu a výsledného profitu. Reklamované zboží stahujeme z Vaší prodejny po dohodě s naším obchodním zástupcem, nebo na základě objednávky dopravy 1x měsíčně - viz přiložený příklad.

Seznam výrobků je průběžně aktualizován naším servisním střediskem a rozesílán.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte:

Postup pro prodejce :

 1. Zákazník přinese do prodejny k reklamaci výrobek uvedený v přiloženém seznamu
 2. Zástupce prodejny ověří, zda závada popsaná zákazníkem se skutečně projevuje
 3. V případě oprávněnosti reklamace vymění zákazníkovi špatný kus za nový. Pokud prodejce nemá nový kus na prodejně, objedná ho a ten mu bude neprodleně dodán. V případě, že koncový zákazník trvá na vyřízení reklamace standardní cestou ( oprava ), je prodejce oprávněn zaslat vadné zboží k opravě na servisní středisko společnosti Fast ČR, a.s.
 4. Špatný kus ponechá na své prodejně v oddělení reklamací
 5. Jednou měsíčně objedná zástupce prodejny svoz vadného zboží na servis společnosti Fast ČR, a.s. a to :
  1. v případě menšího množství u svého obchodního zástupce
  2. v případě většího množství na:

   Praha - tel.:+420 323 204 120, email: vaclav.jindrich@fastcr.cz

   Brno - tel.:+420 531 010 295, email: pavel.jurek@fastcr.cz

 6. Prodejce připraví zboží na dohodnutý svoz a přiloží seznam výrobků s popisem závady
 7. V dohodnutý den vyzvedne obchodní zástupce společnosti Fast ČR, a.s., nebo smluvní dopravce vadné zboží. Obě strany si potvrdí převzetí zboží.
 8. Na zboží, které společnost Fast ČR, a.s. již nedistribuuje obdrží prodejce finanční dobropis
 9. U zboží, které je stále v platné nabídce společnosti Fast ČR, a.s. obdrží prodejce nový kus

Pozn.: Servisní středisko společnosti Fast ČR, a.s. po převzetí reklamovaného zboží provede jeho důkladnou kontrolu. V případě zjištění neoprávněnosti reklamace, např. že se jedná pouze o špatnou obsluhu, neznalost produktu atd., bude výrobek zaslán prodejci zpět bez nároku na reklamaci.